Liên hệ

Liên hệ

NỘI THẤT MÂY TRE - MÂY FURNITURE

Địa chỉ: Số 9 Đường 12B ,KP Chân Phúc Cẩm , P. Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 090 261 13 35

Email: mayfurniture.gv@gmail.com

Website: mayfurniture.com.vn

 

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập chủ đề
Vui lòng nhập nội dung
https://www.google.com/maps/place/N%E1%BB%99i+th%E1%BA%A5t+m%C3%A2y+tre+-+M%C3%A2y+Furniture/@10.8438839,106.8149149,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529268603b609:0x53deb2620cc40eaf!8m2!3d10.8438786!4d106.8174898!16s%2Fg%2F11hz_lzsk0?entry=ttu